Ing. Lada Hýlová, Ph.D.

Vzdělání a kariéra

 • 2007–2011: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta hornicko-geologická, doktorský studijní program, obor geologické inženýrství

 • 2001–2007: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta hornicko-geologická, inženýrský studijní program, obor geologické inženýrství

Pedagogická činnost

Přednášky a cvičení

 • Geologie

 • Neživá příroda

 • Základy regionální geologie ČR

 • Základy inženýrské geologie

 • Regionální geologie ČR

 • Geologie chráněných území

 • Geologická a geomorfologická exkurze

 • Terénní cvičení z regionální geologie

 • Terénní cvičení z historické geologie

 • Terénní cvičení z environmentální geologie 1, 2

 • Geology of Middle East

Funkce

 • Kreditový a studijní poradce

 • Tajemnice katedry

 • Rozvrhářka

 • Koordinátorka Erasmus+

Výzkumná činnost

Odborné zájmy

 • geologie uhelných pánví

Projekty

 • GAČR Lead Agency, reg. č. 22-11661K: Integrovaná stratigrafie mladšího paleozoika ve východní části tropické Pangey (2022-2024, spolu s PřF UK Praha, Gfú AV ČR Praha, ČGS Praha a PIG-PIB Oddzial Górnoslaski Sosnowiec, Polsko)

Vybrané publikace

 • Volatile matter content of the bituminous coal – Not only chemical-technological parameter | Zawartość czȩści lotnych w wȩglach kamiennych – parametr nie tylko chemiczno-technologiczny. Sivek, M., Jirásek, J., Hýlova, L., Mirkowski, Z. Przeglad Geologiczny, 2018, 66(8), pp. 477–480

 • Coal-bearing capacity of the petřkovice member (ostrava formation, Serpukhovian, Mississippian) of the upper silesian basin (Czech Republic and Poland). Hýlová, L., Jirásek, J., Sivek, M., Jureczka, J. Geological Quarterly, 2016, 60(3), pp. 637–649

 • The Main Ostrava Whetstone: Composition, sedimentary processes, palaeogeography and geochronology of a major Mississippian volcaniclastic unit of the Upper Silesian Basin (Poland and Czech Republic). Jirásek, J., Hýlová, L., Sivek, M., …Sýkorová, I., Schmitz, M. International Journal of Earth Sciences, 2013, 102(4), pp. 989–1006

 • The Petřkovice Member (Ostrava Formation, Mississippian) of the Upper Silesian Basin (Czech Republic and Poland). Hýlová, L., Jureczka, J., Jirásek, J., Sivek, M., Hotárková, J. International Journal of Coal Geology, 2013, 106, pp. 11–24

 • Lateral development of coalification in the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin and its connection with gas deposits. Kandarachevová, J., Sedláčková, L., Hýlová, L., Jirásek, J., Sivek, M. International Journal of Coal Geology, 2009, 78(3), pp. 225–232