doc. Mgr. Jan Sedláček, Ph.D.

Vzdělání a kariéra

2008–2013: Ph.D., obor „Geologické vědy“, PřF MU v Brně

2006–2008: Mgr., obor „Geologie“, PřF MU v Brně

2003–2006: Bc., obor „Všeobecná Geologie“, PřF MU v Brně

Pedagogická činnost

Přednášky a cvičení

Praktika z environmentálního monitoringu

2D a 3D modelování v geologii

Geologie kvartéru

Dynamická geologie

Dynamika litosféry

Kurz mělké geofyziky

Environmentální geologie

Výzkumná činnost

Odborné zájmy

environmentální sedimentologie

vysokorozlišující stratigrafie

petrofyzikální metody

lakustrinní systémy

kontinentální zalednění

kvartérní geologie

mělká geofyzika

Projekty

2014 – spoluřešitel projektu FRUP; Softwarové zpracování geologických dat

2012-2015 – člen řešitelského týmu projektu GAČR P205/12/0573; Pozdně kvartérní seismogenní zlomová aktivita a související vývoj sedimentačních pánví ve východní části Českého masívu

2016 – hlavní řešitel grantu IGA (Palackého Univerzita) PrF_2016_023; Studium sedimentačních prostředí v povodí řek Moravy a Odry

2017-2019 – člen řešitelského týmu projektu GAČR 17-06229S; Vývoj sedimentace v přehradních nádržích jako antropogenních bariérách v říčních systémech: od materiálové bilance po osud polutantů

2018 – hlavní řešitel grantu IGA (Palackého Univerzita) PrF_2018_019; Studium dynamiky a antropogenní kontaminace v sedimentačních depozičních prostředích

2019 – hlavní řešitel grantu IGA (Palackého Univerzita) PrF_2019_032; Sedimentární archivy jako odraz klimatických, provenienčních a antropogenních změn

2020 – hlavní řešitel grantu IGA (Palackého Univerzita) PrF_2020_031; Sedimenty jako environmentální archivy

2021 – hlavní řešitel grantu IGA (Palackého Univerzita) PrF_2021_023;Vysokorozlišující stratigrafie a kontaminace sedimentárních archivů

Publikace 

 • Sedláček, J., Bábek, O., Grygar, T.M., Lenďáková, Z., Pacina, J., Štojdl, J., Hošek, M. and Elznicová, J., 2021. A closer look at sedimentation processes in two dam reservoirs. Journal of Hydrology, p.127397.
 • Bábek O., Sedláček J., Lenďáková Z., Elznicová J., Pacina J. 2021. Historical pond systems as long-term composite archives of anthropogenic contamination in the Vrchlice River, Czechia. Anthropocene, 33, 100283.
 • Sedláček J., Tolaszová J., Kříženecká S., Bábek O., Zimová K. 2020. Regional Contamination History Revealed in Coal-Mining-Impacted Oxbow Lake Sediments. Water, Air, & Soil Pollution, 231, 208.
 • Matys Grygar T., Bábek O., Sedláček J., Lenďáková Z., Faměra M., Štojdl J., Pacina J., Tolaszová J., Kříženecká S. 2020. Segregation and retention of As, potentially toxic metals, and organic pollutants in a reservoir from the Ohře River (the Czech Republic). Journal of Soils and Sediments, 20, 2931–2948.
 • Bábek O., Kielar O., Lenďáková Z., Mandlíková K., Sedláček J., Tolaszová J. 2020. Reservoir deltas and their role in pollutant distribution in valley-type dam reservoirs: Les Království Dam, Elbe River, Czech Republic. Catena, 184, 104251.
 • Sedláček J., Kapustová V., Šimíček D., Bábek O., Sekanina M. 2019. Initial stages and evolution of recently abandoned meanders revealed by multi-proxy methods in the Odra River (Czech Republic). Geomorphology, 333, 16–29.
 • Bábek O., Sedláček J., Novák A., Létal A. 2018. Electrical resistivity imaging of anastomosing river subsurface stratigraphy and possible controls of fluvial style change in a graben-like basin, Czech Republic. Geomorphology, 317, 139–156.
 • Grygar Matys T., Hošek M., Pacina J., Štojdl J., Bábek O., Sedláček J., Hron K., Talská R., Kříženecká S., Tolaszová J. 2018. Changes in the geochemistry of fluvial sediments after dam construction (the Chrudimka River, the Czech Republic). Applied Geochemistry, 98, 94–108.
 • Kapustová V., Pánek T., Hradecký J., Zernitskaya V., Hutchinson S.M., Mulková M., Sedláček J., Bajer V. 2018. Peat bog deposits reveal land degradation during 16th– and 17th century colonisation of the Western Carpathians (Czech Republic). Land Degradation & Development, 29(4), 1–13.
 • Sedláček J., Kielar O., Šimíček D., Kapustová V. 2017. Vývoj slepého ramene u Polanky nad Odrou v CHKO Poodří. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 60–64.
 • Sedláček J., Bábek O., Nováková T. 2017. Sedimentary record and anthropogenic pollution of a complex, multiple source fed dam reservoirs: An example from the Nové Mlýny reservoir, Czech Republic. Science of the Total Environment, 574, 1456–1471.
 • Chudaničová M., Hutchinson S.M., Hradecký J., Sedláček J. 2016. Environmental magnetism as a proxy for recent overbank sediments of (peri-)industrial regions in the Czech Republic and UK. Catena, 142, 21–35.
 • Sedláček J., Bábek O., Kielar O. 2016. Sediment accumulation rates and high-resolution stratigraphy of recent fluvial suspension deposits in various fluvial settings, Morava River catchment area, Czech Republic. Geomorphology, 254, 73–87.
 • Bábek O., Matys Grygar T., Faměra M., Hron K., Nováková T., Sedláček J. 2015. Geochemical background in polluted river sediments: How to separate the effects of sediment provenance and grain size with statistical rigour? Catena, 135, 240–253.
 • Špaček P., Bábek O., Štěpančíková P., Švancara J., Pazdírková J., Sedláček J. 2015. The Nysa-Morava Zone: an active tectonic domain with Late Cenozoic sedimentary grabens in the Western Carpathians’ foreland (NE Bohemian Massif). International Journal of Earth Sciences, 104, 963–990.
 • Stacke V., Pánek T., Sedláček J. 2014. Late Holocene evolution of the Bečva River floodplain (Outer Western Carpathians, Czech Republic) as a record of interaction between erosion prone catchment and environmental change. Geomorphology, 206, 440–451.
 • Moník M., Sedláček J. 2014. Electric Resistivity Tomography and Magnetic Susceptibility Measurements at the Baden Culture Site Stavenice-Úsov (Czech Republic). Interdisciplinaria Archaeologica Natural Sciences in Archaeology, 5(2), 131–138.
 • Sedláček J., Bábek O., Grygar T. 2013. Trends and evolution of contamination in a well-dated water reservoir sedimentary archive: the Brno Dam, Moravia, Czech Republic. Environmental Earth Sciences, 69, 2581–2593.
 • Sedláček J., Faměra M., Bábek O., Martínek J. 2013. Využití elektrické odporové tomografie k vizualizaci výplní historických stezek. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 210–212.
 • Pánek T., Smolková V., Hradecký J., Sedláček J., Zernitskaya V., Kadlec J., Pazdur A., Řehánek T. 2012. Late-Holocene evolution of a floodplain impounded by the Smrdutá landslide, Carpathian Mountains (Czech Republic). Holocene, 23, 218–229.
 • Matys Grygar T., Sedláček J., Bábek O., Nováková T., Strnad L., Mihaljevič M. 2012. Regional contamination of Moravia (South-Eastern Czech Republic): Temporal shift of Pb and Zn loading in fluvial sediments. Water, Air & Soil Pollution, 223(2), 739–753.
 • Bábek O., Faměra M., Hilscherová K., Kalvoda J., Dobrovolný P., Sedláček J., Machát J., Holoubek I. 2011. Geochemical traces of flood layers in the fluvial sedimentary archive; implications for contamination history analyses. Catena, 87, 281–290.
 • Sedláček J., Bábek O. 2009. Předběžné zhodnocení rychlosti sedimentace ve vybraných přehradních nádržích v povodí Moravy. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 31–34.