Mgr. Markéta Michalíková Čechová

Vzdělání:

  • 2015–2018 Bc., obor Biologie, geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání, PřF UP Olomouc
  • 2018–2020 Mgr., obor Učitelství biologie, geologie a ochrany životního prostředí pro střední školy, PřF UP Olomouc
  • 2021–dosud Doktorand na katedře geologie, PřF UP Olomouc

Kariéra:

  • 2020–2021 ZŠ a MŠ Hranice, Drahotuše – učitelka (přírodopis, chemie, VV)

Pedagogická činnost:

 

Odborné zájmy:

  • Paleontologie
  • Paleoekologie
  • Miocén vídeňské pánve
  • Jura Štramberka