Mgr. Zuzana Lenďáková, Ph.D.

Vzdělání a kariéra

 • 2013-2021: Ph.D, obor „Geologické vědy“, PřF MU Brno
 • 2011-2013: Mgr., obor „Environmentální geologie“, PřF UP Olomouc
 • 2008-2011: Bc., obor „Environmentální geologie“, PřF UP Olomouc

Pedagogická činnost

Přednášky a cvičení

 • Geologická data a geostatistika

 • Moderní metody zpracování geofyzikálních dat

 • Kurz mělké geofyziky

 • Kurz geologického mapování

 • Využití georadaru v mapování krajiny

 • Ground penetration radar applications

 • Statistics in Geoscience

Funkce

Výzkumná činnost

Odborné zájmy

 • mělká geofyzika

 • geofyzikální průzkum v archeologii

 • geoarcheologie

Projekty

Publikace 

 • Sedláček, J., Bábek, O., Grygar, T.M., Lenďáková, Z., Pacina, J., Štojdl, J., Hošek, M. and Elznicová, J., 2021. A closer look at sedimentation processes in two dam reservoirs. Journal of Hydrology, p.127397.

 • Bábek, O., Sedláček, J., Lenďáková, Z., Elznicová, J., Tolaszová, J., & Pacina, J., 2021. Historical pond systems as long-term composite archives of anthropogenic contamination in the Vrchlice River, Czechia. Anthropocene, 33, 100283.
 • Bábek O., Kielar O., Lenďáková Z., Mandlíková K., Sedláček J., Tolaszová J., 2020. Reservoir deltas and their role in pollutant distribution in valley-type dam reservoirs: Les Království Dam, Elbe River, Czech Republic. Catena 184, 104251.

 • Lenďáková Z., Bábek O., Komoróczy B., Vlach M., Hüssen C. M., Rajtár J., 2020. Petrophysical and geochemical characterization of sediments filling V‐shaped ditches of Roman camps in Moravia, Czech Republic: Filling processes and the role of pedogenesis. Geoarchaeology.

 • Matys Grygar T., Bábek O., Sedláček J., Lenďáková Z., Faměra M., Štojdl J., Pacina J., Tolaszová J., Kříženecká S., 2020. Segregation and retention of As, potentially toxic metals, and organic pollutants in a reservoir from the Ohře River (the Czech Republic). Journal of Soils and Sediments 20, 2931-2948.

 • Pacina J., Lenďáková Z., Štojdl J., Matys Grygar T., Dolejš M., 2020. Dynamics of Sediments in Reservoir Inflows: A Case Study of the Skalka and Nechranice Reservoirs, Czech Republic. ISPRS International Journal of Geo-Information 9(4), 258.

 • Petřík J., Petr L., Adameková K., Prišťáková M., Potůčková A., Lenďáková Z., Frączek M., Dresler P., Macháček J., Kalicki T., Lisá L., 2019. Disruption in an alluvial landscape: Settlement and environment dynamics on the alluvium of the river Dyje at the Pohansko archaeological site (Czech Republic). Quaternary International 511, 124-139.

 • Petřík J., Doláková N., Nehyba S., Lenďáková Z., Prišťáková M., Adameková K., Petr L., Dresler P., Macháček J., 2018. Zaniklý meandr u Severního předhradí archeologické lokality pohanSko u Břeclavi. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 25(1-2).

 • Moník M., Lenďáková Z., Ibáñez J. J., Muñiz J., Borell F., Iriarte E., Teira L., Kuda F., 2018. Revealing early villages–Pseudo‐3D ERT geophysical survey at the pre‐pottery Neolithic site of Kharaysin, Jordan. Archaeological Prospection 25(4), 339-346.

 • Ibáñez J.J., Muñiz J., Iriarte E., Monik M., Santana J., Teira L., Corrada M., Lagüera M.Á., Lenďáková Z., Regalado E., Rosillo R., 2015. Kharaysin: A PPNA and PPNB Site by the Zarqa River 2014 and 2015 Field Seasons. NEO-LITHICS 2/15.

 • Lenďáková Z., Grígelová A., 2012. Fosfátová analýza sedimentu z archeologické lokality Olomouc-Nemilany. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 19(1-2).