prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.

Vzdělání a kariéra

Profesní CV

 • člen Vědecké rady UP v Olomouci: 2018-2021
 • předseda oborové rady a garant DSP „Geologické vědy“ na PřF UP
 • proděkan pro doktorské studium, Přírodovědecká fakulta UP Olomouc (2018 – dosud)
 • voting member, Subcommission of Carboniferous Stratigraphy (ICS, IUGS) – dosud
 • associate editor, Bulletin of Geosciences (IF)

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2014: prof., Geologické vědy, MU Brno

 • 2005: doc., obor „Geologické vědy se zaměřením“, PřF MU v Brně

 • 1995: Dr. (ekviv. PhD), obor „Geologické vědy se zaměřením“, PřF MU v Brně

 • 1992: Mgr., obor „Geologie a geochemie“, PřF MU v Brně

Pedagogická činnost

Výzkumná činnost

Odborné zájmy

 • vysokorozlišující stratigrafie

 • petrofyzikální metody

 • mělká geofyzika

 • environmentální sedimentologie

Projektová činnost

 • 13 x GAČR, z toho 8x hlavní řešitel
 • Momentálně: GAČR, reg. č. 19-17435S: Paleoklimatologický význam paleozoických červených pelagických karbonátů: časově specifické facie nebo produkty mikrobiální aktivity? (2019-2021)
 • 3 x FRVŠ – celkem účast na 3 projektech, z toho 2x hlavní řešitel projektu typu A/a.
 • 2 x Operační programy OP-VK, odborný spolupracovník
 • další projekty – Projekty ministerstev a výzkumné záměry

Publikace (září 2021):

 • 81 odborných článků v časopisech registrovaných na Web of Science
 • 87 odborných článků v časopisech registrovaných v databázi Scopus

Citační ohlas (leden 2019):

 • Web of Science: 1265 citací (bez autocitací); h-index: 24
 • Scopus: 1386 citací (bez autocitací); h-index: 25

Vybrané publikace (září 2021):

 • 5 významných vědeckých výsledků z poslední doby:
 • Bábek O, Vodrážková S, Kumpan T, Kalvoda J, Holá M, Ackerman L (2021) geochemical record of the subsurface redox gradient in marine red beds: A case study from the Devonian Prague Basin, Czechia. Sedimentology (2021) doi: 10.1111/sed.12910
 • Bábek O, Kumpan T, Calner M, Šimíček D, Frýda J, Holá M, Ackerman L, Kolková K. (2021) Redox geochemistry of the red ‘orthoceratite limestone’ of Baltoscandia: Possible linkage to mid-Ordovician palaeoceanographic changes. Sedimentary Geology 420: 105934, 16 pp.
 • Bábek O, Faimon J, Gersl M, Sracek O (2021) Can the Hranice Abyss, the Deepest Underwater Cave in the World, Really Reach 1 km Depth? A Comment on the Paper by Klanica et al. (2020). Journal of Geophysical Research-Earth Surface 126(4), Article Number 2020JF005916, doi: 10.1029/2020JF005916
 • Bábek O, Sedláček J, Lenďáková Z, Elznicová J, Tolaszová J, Pacina J (2021) Historical pond systems as long-term composite archives of anthropogenic contamination in the Vrchlice River, Czechia. Anthropocene 33, Article Number 100283, doi: 10.1016/j.ancene.2021.100283
 • Bábek O, Kielar O, Lenďáková Z, Mandlíková K, Sedláček J, Tolaszová J. (2020) Reservoir deltas and their role in pollutant distribution in valley-type dam reservoirs: Les Kralovstvi Dam, Elbe River, Czech Republic. Catena 184 (2020) 104251