RNDr. Kamil Kropáč, Ph.D.

Vzdělání a kariéra

 • 2015: Katedra geologie PřF UP v Olomouci – doktorský studijní program (RNDr.)

 • 2012: Ústav geologických věd MU Brno – doktorský studijní program (Ph.D.)

 • 2005: PřF UP v Olomouci – magisterský studijní program (Mgr.)

Pedagogická činnost

Přednášky a cvičení

 • Mineralogie a petrologie

 • Horninotvorné minerály

 • Mikroskopické praktikum

 • Regionální geologie

 • Terénní cvičení z geologie

 • Terénní praxe z geologie

Výzkumná činnost

Odborné zájmy

 • flyšové pásmo Západních Karpat

 • vyvřeliny těšínitové asociace

 • geoarcheologie

 • fluidní inkluze

Vybrané publikace 

 • Kropáč, K., Dolníček, Z., Uher, P., Buriánek, D., Safai, A., Urubek, T. (2020):Zirconian–niobian titanite and associated Zr-, Nb-, REE-rich accessory minerals: Products of hydrothermal overprint of leucocratic teschenites (Silesian Unit, Outer Western Carpathians, Czech Republic). – Geologica Carpathica, 71, 4, 343–360. 

 • Buriánek, D., Kropáč K. (2019): Petrogenesis of miocene subvolcanic rocks in the western outer carpathians (Southeastern Moravia, Czech Republic). – Journal of Geosciences, 64, 2, 105–125.  

 • Kropáč, K., Dolníček, Z., Uher, P., Urubek, T. (2017): Fluorcaphite from hydrothermally altered teschenite at Tichá, Outer Western Carpathians, Czech Republic: compositional variation and origin. – Mineralogical Magazine, 81, 6, 1485–1501. 

 • Kropáč, K., Dolníček, Z., Buriánek, D., Urubek, T., Mašek V. (2015): Carbonate inclusions in Lower Cretaceous picrites from the Hončova hůrka Hill (Czech Republic, Outer Western Carpathians): Evidence for primary magmatic carbonates? – International Journal of Earth Sciences, 104, 1299–1315. 

 • Urubek, T., Dolníček, Z., Kropáč, K. (2014): Genesis of syntectonic hydrothermal veins in the igneous rock of teschenite association (Outer Western Carpathians, Czech Republic): growth mechanism and origin of fluids. – Geologica Carpathica, 65, 6, 419–431. 

 • Kropáč, K, Dolníček, Z. (2013): Non-metallurgical Slags in the Masonry of Obřany Castle in the Czech Republic: Evidence for the Local Production of Hydraulic Lime in the 14th Century? – Geoarchaeology: An International Journal, 28, 544–556. 

 • Kropáč, K., Buriánek, D., Zimák, J. (2012): Origin and metamorphic evolution of Fe-Mn-rich garnetites (coticules) in the Desná Unit (Silesicum, NE Bohemian Massif). – Chemie der Erde – Geochemistry, 72, 219–236. 

 • Dolníček, Z., Kropáč, K., Janíčková, K., Urubek, T. (2012): Diagenetic source of fluids causing the hydrothermal alteration of teschenites in the Silesian Unit, Outer Western Carpathians, Czech Republic: Petroleum-bearing vein mineralization from the Stříbrník site. – Marine and Petroleum Geology, 37, 27–40. 

 • Dolníček, Z., Kropáč, K., Uher, P., Polách, M. (2010): Mineralogical and geochemical evidence for multi-stage origin of mineral veins hosted by teschenites at Tichá, Outer Western Carpathians, Czech Republic. – Chemie der Erde – Geochemistry, 70, 267–282. 

 • Dolníček, Z., Urubek, T., Kropáč, K. (2010): Post-magmatic hydrothermal mineralization associated with Cretaceous picrite (Outer Western Carpathians, Czech Republic): interaction between host rock and externally derived fluid. – Geologica Carpathica, 61, 4, 327–339.