TÉMATA DISERTAČNÍCH PRACÍ

31.1.2019

Katedra geologie ve spolupráci s Geofyzikálním ústavem AVČR, Praha, vypisuje témata disertačních prací ve čtyřletém studijním programu „Geologické vědy“ / „Geological Sciences“ s nástupem do studia v září 2019. Doktorské studium je příležitostí pro absolventy geologických a fyzicko-geografických oborů (Mgr., Ing.) motivované k dalšímu sebevzdělávání, a může se stát úspěšným startem pro vědeckovýzkumno nebo akademickou kariéru. Finančně je studium zajištěno stipendiem v minimální výši 13 250,- Kč měsíčně v 1. roce, které se v 2. až 4. roce studia zvyšuje na 18 250,-.

Termín podání přihlášky: 30. 4. 2019
 
Další informace ohledně přijímacího řízení naleznete zde.

31. 1. 2019, Ondřej Bábek