Proč studovat geologii v Olomouci?

Geologie je jednou nejdůležitějších Věd o Zemi, která se zabývá studiem pevných součástí planety Země – hornin, které Zemi tvoří, a procesů, kterými horniny vznikají. Geologie je tradiční přírodní vědou, která se vyvinula jako samostatný vědní obor v první polovině 19. století. Teoretická geologie zkoumá mimo jiné historii naší planety, pohyby kontinentů a procesy vzniku pohoří, vývoj života a klimatu v minulosti. Praktická část geologie (aplikovaná geologie) má zásadní význam při vyhledávání a těžbě nerostných surovin, fosilních paliv a podzemní vody, pochopení, předpovídání a prevence přírodních rizik, řešení environmentálních problémů a řešení geotechnických problémů při zakládání staveb.

Vysokoškolské studium geologie je teoretickou výzvou i užitečným praktickým rozhodnutím pro mladé lidi se zájmem o přírodní zajímavosti, zkameněliny, minerály, hory, skály, jeskyně, atd., kteří mají rádi přírodu nebo rádi cestují. Na své si při studiu geologie přijdou i zájemci o práci v chemické laboratoři, práci s mikroskopy, nejrůznější fyzikální měření a práci s počítačem. Geologie jako všechny přírodní vědy prochází rychlým vývojem, který sleduje nejmodernější trendy a technologie.

 

 

Olomouc je středně velké, typické univerzitní město. Univerzita Palackého (UP) se svými cca 25 tisíci studenty a několika tisíci zaměstnanci tvoří demograficky nejvýznamnější skupinu a podstatnou intelektuální hybnou sílu města Olomouce (cca 100 000 obyvatel). Se svým historickým jádrem (UNESCO), kulturními památkami, dopravní a nákupní infrastrukturou a ideálními rozměry pro pěší představuje Olomouc velmi příjemné místo pro život.

 Univerzita, založená v roce 1573 a znovuobnovená v roce 1946, prošla v posledních 2 dekádách neuvěřitelně rychlým vývojem, navázaným zejména na nová vědeckovýzkumná centra přírodovědecké a lékařské fakulty, růstem vědeckého výkonu a výstavbu nových budov. Přírodovědecká fakulta UP každoročně patří mezi 5 až 6 nejvýkonnějších vědeckovýzkumných organizací v Česku a získává si stále větší domácí i mezinárodní respekt.

Katedra geologie PřF UP, které sídlí v nové budově PřF na 17. listopadu 12 v Olomouci (otevřena v roce 2009), nabízí příjemnou atmosféru ke studiu, výborné přístrojové vybavení pro práci v terénu i v laboratoři, bohaté možnosti zahraničních výměnných pobytů v rámci programu Erasmus+, lidské rozměry a individuální přístup ke studentům a zázemí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého.

Katedra geologie nabízí vzdělání v hlavních teoretických a aplikovaných geologických disciplínách. Teoreticky zaměřeným studentům umožňuje studovat klasické obory jako je paleontologie, mineralogie nebo stratigrafie. Těm progresivně smýšlejícím nabízí aplikovaný výzkum zaměřený na geotechniku, geoarcheologii, stavební materiály a geofyziku s odpovídajícím uplatněním v komerční sféře. Naše studium environmentální geologie je založeno na široké mezioborové spolupráci s ekologií, geoinformatikou, chemií, archeologií a dalšími obory v rámci Univerzity Palackého.

Podívejte se na možnosti uplatnění Vše k příjímacím zkouškám Jaké máme bakalářské studijní obory? Jaké máme magisterskéstudijní obory?
1
2
3
4