UHELNÝ SEMINÁŘ

16.3.2021

Ústav geologie a paleontologie PřF UK ve spolupráci se Severočeskými doly, a.s. zvou na tradiční Uhelný seminář, který se uskuteční ve středu 17.3.2021 od 9:00 do 11:00. Seminář proběhne online na adrese: meet.google.com/qqw-ssji-fkq. Seminář bude tématicky věnován Novému pohledu na terciér a kvartér Hrádecka a Frýdlantska a Shrnutí výsledků geologického průzkumu předpolí dolu Turów a jejich uplatnění v hydrogeologické bilanci. Bližší informace v letáku.