VÝSTAVA METEORITŮ VE VMO

5.11.2021

Vlastivědné muzeum v Olomouci (VMO) si vás dovoluje pozvat na unikátní výstavu „Meteorit – návštěva z vesmíru„. Možnost navštívit výstavu máte ve dnech 5.-14. 11. 2021 v prostorách Handkeho sálu VMO. Představena bude i jedna z největších záhad Slezského muzejnictví, tzv. Kylešovické železo. Jedná se o fragmenty meteoritu nalezené v roce 1925 v Opavě-Kylešovicích v kulturní vrstvě sídliště paleolitických lovců, kteří zde žili před 18 000 lety. Byli tak paleolitičtí lovci svědci pádu meteoritu? Nebo jeho fragmenty sesbírali až později a udělali si z nich ohniště, či je chtěli využít zcela jinak? Přijďte se podívat na tento unikátní mezioborový nález, který kombinuje archeologický a geologický výzkum.