VÝZKUMNÉ POBYTY A STIPENDIA DBU

  • Aktuality
  • VÝZKUMNÉ POBYTY A STIPENDIA DBU
21.1.2021

Německá spolková nadace pro životní prostředí – DBU nabízí  výzkumné pobyty se stipendiem ve Spolkové republice Německo mladým výzkumným pracovníkům v oblasti životního prostředí max. do 5 let od ukončení vysokoškolského studia. Více informací najdete v textu a na webu. Termín pro podávání přihlášek je dvakrát ročně: 5. 9. a 5. 3.

V rámci propagace stipendia pořádáme 25.1.2021 v 17:00 webinář s informacemi o stipendiu, zkušenostmi bývalých stipendistů a možností položit jakoukoli otázku ke stipendiu. Webinář je možné navštívit prostřednictvím následujícího odkazu:

https://teams.live.com/meet/94124364295246

německá spolková nadace pro životní prostředí – DBU (www.dbu.de) vypisuje každý rok stipendia pro kvalifikované absolventy vysokých škol ve Střední a Východní Evropě, zaměřených na studium různých oblastí ochrany a tvorby životního prostředí. 

Stipendijní program podporuje 6 – 12ti měsíční pobyty na německých odborných pracovištích – na vysokých školách, v podnicích, výzkumných ústavech, nevládních organizacích, úřadech apod. Místo stipendijního pobytu si mohou zvolit sami žadatelé nebo jim s jeho zajištěním pomůže DBU dle odborného zájmu žadatele. Pohovory s uchazeči o stipendium budou probíhat v dubnu 2022 (podle aktuální epidemiologické situace prezenčně nebo online). Pobyt začne v srpnu 2022 a stipendista získá měsíční stipendium ve výši 1250 €. Stipendijní pobyt začíná v Osnabrücku 4-týdenním intenzivním kurzem německého jazyka, který probíhá v malých mezinárodních skupinách dle jazykové úrovně stipendistů. Přihlášku je možné podat v německém nebo anglickém jazyce. 

Shrnutí důležitých termínů pro podání přihlášky v březnu 2022:

·5.3.2022 – termín pro podání přihlášek

·duben 2022 – pohovory s uchazeči

·23.8.2022 – zahájení intenzivního kurzu němčiny

·20.9.2022 – zahájení výzkumného pobytu