WEB LABORATOŘE GEOFYZIKY

24.10.2017

Byl spuštěn web Laboratoře environmentální geofyziky, kde si můžete prohlédnout přístrojové vybavení katedry a činnost našich pracovníků na poli geofyziky. Stránky jsou přístupné na http://geofyzika.upol.cz, případně kliknutím na odkaz Geofyzika (viz níže v Úvodu).