Autor: D S

Cena děkana autorům prestižních vědeckých publikací

Děkan PřF ocení autory i autorské kolektivy učebních a populárně-vědeckých textů, monografií i původních vědeckých publikací za rok 2023. Přihlášení publikace je možné od 15. září  do 25. října 2023. Publikaci (soubor publikací) přihlašuje autor prostřednictvím webového formuláře na Portálu. Přihlášku naleznete zde:  https://elf2.upol.cz/Formular/Typ/Ostatni-formulare  Pokud je publikace již navedena...

Pokračovat ve čtení

TAČR: Program SIGMA: Oznámení předběžných parametrů 5. veřejné soutěže

Technologická agentura ČR (TAČR) připravuje 5. veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – dílčí cíl 5 (DC5). Vyhlášení této veřejné soutěže se plánuje na 6. 12. 2023. Veřejná soutěž Programu SIGMA – DC5 je zaměřena na dlouhodobé výzkumné záměry a řešení aktuálních potřeb VaVaI a společnosti, a to konkrétně na ty oblasti celospolečenských potřeb, které není možné...

Pokračovat ve čtení

VYHLÁŠENÍ VÝZVY GAČR

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2025. Výzva se týká projektů financovaných ve spolupráci s polskou agenturou National Science Centre (NCN) v rámci iniciativy Weave. V této výzvě vystupuje polská agentura NCN jako Lead Agency, tedy hodnotí návrhy projektů po vědecké stránce a...

Pokračovat ve čtení

KONFERENCE INTERPRAEVENT 2024

Od 10. do 13. června 2024 se v císařském paláci vídeňského Hofburgu uskuteční mezinárodní konference INTERPRAEVENT. Konference je věnována ožehavému tématu měnícího se klimatu a globálnímu oteplování. INTERPRAEVENT 2024 propojuje vědu a praxi, očekává se až 500 účastníků a pořadatelé nabízí atraktivní program složený z pozvaných keynote, 40 vybraných přednášek v 6 tematických sekcích, posterových...

Pokračovat ve čtení

Nový vedoucí Katedry geologie

Katedra geologie má NOVÉHO VEDOUCÍHO! Seznamte se s dr. Danielem Šimíčkem, novým vedoucím naší katedry. Dne 1. září 2023 nastala po delší době změna na pozici vedoucího katedry geologie. Předchozímu vedoucímu, panu profesorovi Ondřeji Bábkovi, děkujeme za vše, co v minulých letech pro geologii na UP vykonal a věříme, že ještě vykoná. Dr. Šimíčka znáte z přednášek, seminářů a cvičení, např. Kvartérní...

Pokračovat ve čtení