ČLENSTVÍ V EDIČNÍCH RADÁCH SVĚTOVÝCH VĚDECKÝCH ČASOPISŮ

  • Aktuality
  • ČLENSTVÍ V EDIČNÍCH RADÁCH SVĚTOVÝCH VĚDECKÝCH ČASOPISŮ
6.1.2022
Katedra geologie UPOL má od ledna 2022 již dva zástupce v edičních radách světových vědeckých časopisů: 
Prof. Ondřej Šráček je členem Editorial Board časopisu Journal of Geochemical Exploration (Q2 dle Journal Citation Reports, IF: 3,746)
Prof. Ondřej Bábek je členem Advisory Board časopisu Sedimentary Geology (Q1 dle Journal Citation Reports, IF: 3,397)