NOVÉ GRANTOVÉ PROJEKTY NA KATEDŘE GEOLOGIE

  • Aktuality
  • NOVÉ GRANTOVÉ PROJEKTY NA KATEDŘE GEOLOGIE
17.12.2021
Katedra geologie byla v roce 2021 mimořádně úspěšná v získávání projektů GAČR. Získali jsme hned dva standardní projekty jako hlavní řešitelé:
 
Ondřej Bábek, projekt GAČR 22-15405S „Raně diagenetická mobilita geochemických indikátorů redoxních podmínek a paleoklimatologický význam kontinentálních červených vrstev“ ve spolupráci s Geologickým ústavem AV ČR v.v.i.
 
Martin Moník, projekt GAČR 22-05547S „Rekonstrukce mobility v mladém paleolitu na základě provenience radiolaritových artefaktů“ ve spolupráci s Moravským zemským muzeem
 
a další projekt v soutěži GAČR Lead Agency:
Jakub Jirásek, projekt GAČR 22-11661K „Integrovaná stratigrafie mladšího paleozoika ve východní části tropické Pangey“ ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy, Geofyzikálním ústavem AV ČR a Českou geologickou službou, zahraničním partnerem je Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy Oddział Górnośląski im. St. Doktorowicza-Hrebnickiego