ELEKTRONICKÉ ODEVZDÁVÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ

  • Aktuality
  • ELEKTRONICKÉ ODEVZDÁVÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ
15.12.2022

Od 1. září 2022 platí nová vnitřní norma UP, podle které se bakalářské a diplomové práce budou odevzdávat v elektronické formě. Více informací naleznete v sekci Studenti > Závěrečné práce nebo přímo na tomto odkazu.