Výchozy kulmských sedimentů v Bezručových sadech v Olomouci.

Výchozy kulmských sedimentů v Bezručových sadech v Olomouci.