NABÍDKA MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH PRACÍ

  • Aktuality
  • NABÍDKA MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH PRACÍ
10.2.2020

Naše spoluakreditované pracoviště, Oddělení geodynamiky na Geofyzikálním ústavu AVČR v Praze, hledá motivované studenty, kteří se chtějí podílet na projektu výzkumu dynamiky růstu solných těles v Iránu. Studenti budou pracovat v mezinárodním týmu v rámci tříletého česko-německého projektu (2020-2022).

Studenti se budou věnovat vybranému tématu v rámci své magisterské práce a případně i navazujícího doktorského studia. Součástí práce studentů je každoroční účast na workshopech se spolupracovníky projektu v Praze a v Mnichově a také prezentace výsledků práce na mezinárodních konferencích. Další informace se dozvíte v přiloženém letáku nebo kontaktujte pana Prokopa Závadu (zavada@ig.cas.cz)