PALEOZOIKUM 2019

22.1.2019

Letošní setkání přátel prvohor se uskuteční ve středu 30. ledna 2019 od 10:00 v Geologickém pavilonu Katedry geologického inženýrství HGF VŠB-TU v Ostravě, tentokrát u příležitosti významného životního jubilea prof. Ing. Miloslava Dopity, DrSc. Příspěvky zasílejte a pro bližší informace pište na adresu jakub.jirasek@vsb.cz. Deadline pro podávání příspěvků je nejpozději do 28. ledna 2019.
Text abstraktu, v doporučené délce 1 A4, zasílejte v elektronické podobě jako soubor MS Word. Šablona pro formátování příspěvků je zde. Další informace naleznete v cirkuláři.