profile image

doc. Ing. Jakub Jirásek, Ph.D.

Associate prof.

  jakub.jirasek@upol.cz
  +420 585 634 536
  Envelopa 1.011
  Po domluvě

Vzdělání a kariéra

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2015: doc., obor „Ložisková geológia“, PrF KU v Bratislavě
 • 2005: Ph.D., obor „Geologické inženýrství“, HGF VŠB-TU v Ostravě
 • 2001: Ing., obor „Geologické inženýrství“, HGF VŠB-TU v Ostravě

Členství v profesních organizacích

 • od 2019: člen hodnotícího panelu Grantové agentury České republiky (GAČR)
 • od 2017: člen vědecké rady časopisu GSM – Mineral Resources Management
 • od 2014: člen Českého národního geologického komitétu
 • od 2010: člen Ad Hoc Group of External Scientific and Technical Experts – Geological Exploration of the Interoceanmetal Joint Organization (IOM) Company
 • od 2008: člen České geologické společnosti
 • člen České asociace ložiskových geologů (ČALG)

Pedagogická činnost

Přednášky a cvičení

 • Geologie ložisek nerostných surovin

Funkce

Výzkumná činnost

Odborné zaměření

 • geologie sedimentárních pánví včetně mineralogie a petrografie
 • stratigrafie permu a karbonu v Českém masívu
 • suroviná a energetická bezpečnost a politika

Projekty

Vybrané publikace

 • Sivek M., Jirásek J., Kavina P., Vojnarová M., Kurková T., Bašová A., 2020. Divorce after hundreds years of marriage: Prospects for coal mining in the Czech Republic with regard to the European Union. Energy Policy 142, 111524.

 • Jirásek J., Matýsek D., Alexa P., Osovský M., Uhlář R., Sivek M., 2020. High specific activity of radium isotopes in baryte from the Czech part of the Upper Silesian Basin – An example of spontaneous mine water treatment. Minerals 21, 2, 103.

 • Tiewsoh L.S., Jirásek J., Sivek M., 2019. Electricity generation in India: Present state, future outlook and policy implications. Energies, 12, 7, 1361.

 • Sivek M., Kavina P., Jirásek J., 2019. New mineral policy of the Czech Republic of June 2017. Resources Policy 60, 246-254.

 • Matýsek D., Jirásek J., Skupien P., Thomson S.N., 2018. The Žermanice sill: new insights into the mineralogy, petrology, age, and origin of the teschenite association rocks in the Western Carpathians, Czech Republic. International Journal of Earth Sciences, 107, 7, 2553-2574.

 • Jirásek J., Opluštil S., Sivek M., Schmitz M.D., Abels H.A., 2018. Astronomical forcing of Carboniferous paralic sedimentary cycles in the Upper Silesian Basin, Czech Republic (Serpukhovian, latest Mississippian): New radiometric ages afford an astronomical age model for European biozonations and substages. Earth-Science Reviews 177, 715-741.

 • Jirásek J., Otava J., Matýsek D., Sivek M., Schmitz M.D., 2018. The radioisotopically constrained Viséan onset of turbidites in the Moravian-Silesian part of the Rhenohercynian foreland basin (Central European Variscides). International Journal of Earth Sciences 107, 2, 711-727.

 • Opluštil S., Jirásek J., Schmitz M., Matýsek D., 2017. Biotic changes around the radioisotopically constrained Carboniferous-Permian boundary in the Boskovice Basin (Czech Republic) Bulletin of Geosciences 92, 1, 95-122.

 • Matýsek D., Jirásek J., 2016. Occurrences of slawsonite in rocks of the teschenite association in the Podbeskydí Piedmont area (Czch Republic) and their petrological significance. Canadian Mineralogist 54, 5, 1129-1146.

 • Matýsek D., Jirásek J., Osovský M., Skupien P., 2014. Minerals formed by the weathering of sulfides in mines of the Czech part of the Upper Silesian Basin. Mineralogical Magazine 78, 5, 1265-1286.