doc. Ing. Jakub Jirásek, Ph.D.

Vzdělání a kariéra

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2015: doc., obor „Ložisková geológia“, PrF KU v Bratislavě
 • 2005: Ph.D., obor „Geologické inženýrství“, HGF VŠB-TU v Ostravě
 • 2001: Ing., obor „Geologické inženýrství“, HGF VŠB-TU v Ostravě

Členství v profesních organizacích

 • od 2020: člen vědecké rady kandidátského geoparku Krajina břidlice
 • od 2019: člen hodnotícího panelu Grantové agentury České republiky (GAČR)
 • od 2017: člen vědecké rady časopisu GSM – Mineral Resources Management
 • od 2014: člen Českého národního geologického komitétu
 • od 2010: člen Ad Hoc Group of External Scientific and Technical Experts – Geological Exploration of the Interoceanmetal Joint Organization (IOM) Company
 • od 2008: člen České geologické společnosti
 • od 2008: člen České asociace ložiskových geologů (ČALG)

Pedagogická činnost

Přednášky a cvičení

 • Geologie ložisek nerostných surovin
 • Nerostné suroviny České republiky
 •  Metody dobývání nerostných surovin
 • Economic geology

Funkce

Výzkumná činnost

Odborné zaměření

 • geologie sedimentárních pánví včetně mineralogie a petrografie
 • stratigrafie permu a karbonu v Českém masívu
 • surovinová a energetická bezpečnost a politika

Projekty

 • GAČR Lead Agency, reg. č. 22-11661K: Integrovaná stratigrafie mladšího paleozoika ve východní části tropické Pangey (2022-2024, spolu s PřF UK Praha, Gfú AV ČR Praha, ČGS Praha a PIG-PIB Oddzial Górnoslaski Sosnowiec, Polsko)

Vybrané publikace

2023

 • Opluštil S., Laurin, J., Hýlová, L., Jirásek J., Schmitz M., Sivek M.: Coal-bearing fluvial cycles of the late Paleozoic tropics; astronomical control on sediment supply constrained by high-precision radioisotopic ages, Upper Silesian Basin. Earth-Science Reviews, vol. 228, article No. 103998. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2022.103998

 • Matýsek, D., Skupien, P., Bubík, M., Jirásek J., škoda, R.: Multi-stage alteration history of volcanic clasts containing buddingtonite from Upper Cretaceous strata of the Silesian Unit, Czech part of the Outer Flysch Carpathians. Mineralogy and Petrology, vol. 116, No. 6, pp. 429-441. https://doi.org/10.1007/s00710-022-00794-y

 • Matýsek D., Jirásek J.: Mineralogy of the coal waste dumps from the Czech part of the Upper Silesian Basin: Emphasized role of halides for element mobility. International Journal of Coal Geology, vol. 264, article No. 104138. https://doi.org/10.1016/j.coal.2022.104138

2022

 • Matýsek D., Jirásek J., Skupien P. (2022): Formation of baryte and celestine during supergene processes on sedimentary rock outcrops. International Journal of Earth Sciences 111, 623-639. https://doi.org/10.1007/s00531-021-02136-3

2021

 • Starý J., Jirásek J., Pticen F., Zahradník J., Sivek M. (2021): Review of production, reserves, and processing of clays (including bentonite) in the Czech Republic. Applied Clay Science 205, article No. 106049. https://doi.org/10.1016/j.clay.2021.106049

 • Matýsek D., Jirásek J. (2021): Manganese-rich carbonate and phosphate concretions from the Subsilesian Unit of the Outer Western Carpathians (Czech Republic): composition and unique selenium weathering products. Geologica Carpathica 72 (2), 155-169. https://doi.org/10.31577/GeolCarp.72.2.5

2020

 • Jirásek J., Matýsek D., Alexa P., Osovský M., Uhlář R., Sivek M. (2020): High specific activity of radium isotopes in baryte from the Czech part of the Upper Silesian Basin – An example of spontaneous mine water treatment. Minerals 21 (2), article No. 103. https://doi.org/10.3390/min10020103

 • Sivek M., Jirásek J., Kavina P., Vojnarová M., Kurková T., Bašová A. (2020): Divorce after hundreds years of marriage: Prospects for coal mining in the Czech Republic with regard to the European Union. Energy Policy 142, article No. 111524. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2020.111524

 • Sivek M., Jirásek J. (2020): Influence of the geology of coal deposits on their extraction and urbanistic development: a case study of Petřvald (Czech part of the Upper Silesian Basin). Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 36 (2), 21-40. https://doi.org/10.24425/gsm.2020.132556

 • Zahradník J., Jirásek J., Starý J., Sivek M. (2020): Production, Reserves, and Processing of Feldspar and Feldspathoid Rocks in the Czech Republic from 2005 to 2019 – An Overview. Minerals 10 (8), article No. 722. https://doi.org/10.3390/min10080722

2019

 • Sivek M., Kavina P., Jirásek J. (2019): New mineral policy of the Czech Republic of June 2017. Resources Policy 60, 246-254. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2019.01.003

 • Tiewsoh L.S., Jirásek J., Sivek M. (2019): Electricity generation in India: Present state, future outlook and policy implications. Energies 12 (7), article No. 1361. https://doi.org/10.3390/en12071361

 • Zahradník J., Jirásek J., Zahradník J., Sivek M. (2019): Development of the diatomite production, reserves and its processing in the Czech Republic in 1999–2018. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 35 (2) 31-48. https://doi.org/10.24425/gsm.2019.128515

2018

 • Jirásek J., Otava J., Matýsek D., Sivek M., Schmitz M.D. (2018): The radioisotopically constrained Viséan onset of turbidites in the Moravian-Silesian part of the Rhenohercynian foreland basin (Central European Variscides). International Journal of Earth Sciences 107 (2), 711-727. https://doi.org/10.1007/s00531-017-1524-3

 • Jirásek J., Opluštil S., Sivek M., Schmitz M.D., Abels H.A. (2018): Astronomical forcing of Carboniferous paralic sedimentary cycles in the Upper Silesian Basin, Czech Republic (Serpukhovian, latest Mississippian): New radiometric ages afford an astronomical age model for European biozonations and substages. Earth-Science Reviews 177, 715-741. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2017.12.005

 • Matýsek D., Jirásek J., Skupien P., Thomson S.N. (2018): The Žermanice sill: new insights into the mineralogy, petrology, age, and origin of the teschenite association rocks in the Western Carpathians, Czech Republic. International Journal of Earth Sciences 107 (7), 2553-2574. https://doi.org/10.1007/s00531-018-1614-x