doc. Ing. Jakub Jirásek, Ph.D.

Vzdělání a kariéra

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2015: doc., obor „Ložisková geológia“, PrF KU v Bratislavě
 • 2005: Ph.D., obor „Geologické inženýrství“, HGF VŠB-TU v Ostravě
 • 2001: Ing., obor „Geologické inženýrství“, HGF VŠB-TU v Ostravě

Členství v profesních organizacích

 • od 2020: člen vědecké rady kandidátského geoparku Krajina břidlice
 • od 2019: člen hodnotícího panelu Grantové agentury České republiky (GAČR)
 • od 2017: člen vědecké rady časopisu GSM – Mineral Resources Management
 • od 2014: člen Českého národního geologického komitétu
 • od 2010: člen Ad Hoc Group of External Scientific and Technical Experts – Geological Exploration of the Interoceanmetal Joint Organization (IOM) Company
 • od 2008: člen České geologické společnosti
 • od 2008: člen České asociace ložiskových geologů (ČALG)

Pedagogická činnost

Přednášky a cvičení

 • Geologie ložisek nerostných surovin
 • Nerostné suroviny České republiky
 •  Metody dobývání nerostných surovin
 • Economic geology

Funkce

Výzkumná činnost

Odborné zaměření

 • geologie sedimentárních pánví včetně mineralogie a petrografie
 • stratigrafie permu a karbonu v Českém masívu
 • surovinová a energetická bezpečnost a politika

Projekty

 • GAČR Lead Agency, reg. č. 22-11661K: Integrovaná stratigrafie mladšího paleozoika ve východní části tropické Pangey (2022-2024, spolu s PřF UK Praha, Gfú AV ČR Praha, ČGS Praha a PIG-PIB Oddzial Górnoslaski Sosnowiec, Polsko)

Vybrané publikace

2022

 • Matýsek D., Jirásek J., Skupien P. (2022): Formation of baryte and celestine during supergene processes on sedimentary rock outcrops. International Journal of Earth Sciences 111, 623-639. https://doi.org/10.1007/s00531-021-02136-3

2021

 • Starý J., Jirásek J., Pticen F., Zahradník J., Sivek M. (2021): Review of production, reserves, and processing of clays (including bentonite) in the Czech Republic. Applied Clay Science 205, article No. 106049. https://doi.org/10.1016/j.clay.2021.106049

 • Matýsek D., Jirásek J. (2021): Manganese-rich carbonate and phosphate concretions from the Subsilesian Unit of the Outer Western Carpathians (Czech Republic): composition and unique selenium weathering products. Geologica Carpathica 72 (2), 155-169. https://doi.org/10.31577/GeolCarp.72.2.5

2020

 • Jirásek J., Matýsek D., Alexa P., Osovský M., Uhlář R., Sivek M. (2020): High specific activity of radium isotopes in baryte from the Czech part of the Upper Silesian Basin – An example of spontaneous mine water treatment. Minerals 21 (2), article No. 103. https://doi.org/10.3390/min10020103

 • Sivek M., Jirásek J., Kavina P., Vojnarová M., Kurková T., Bašová A. (2020): Divorce after hundreds years of marriage: Prospects for coal mining in the Czech Republic with regard to the European Union. Energy Policy 142, article No. 111524. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2020.111524

 • Sivek M., Jirásek J. (2020): Influence of the geology of coal deposits on their extraction and urbanistic development: a case study of Petřvald (Czech part of the Upper Silesian Basin). Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 36 (2), 21-40. https://doi.org/10.24425/gsm.2020.132556

 • Zahradník J., Jirásek J., Starý J., Sivek M. (2020): Production, Reserves, and Processing of Feldspar and Feldspathoid Rocks in the Czech Republic from 2005 to 2019 – An Overview. Minerals 10 (8), article No. 722. https://doi.org/10.3390/min10080722

2019

 • Sivek M., Kavina P., Jirásek J. (2019): New mineral policy of the Czech Republic of June 2017. Resources Policy 60, 246-254. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2019.01.003

 • Tiewsoh L.S., Jirásek J., Sivek M. (2019): Electricity generation in India: Present state, future outlook and policy implications. Energies 12 (7), article No. 1361. https://doi.org/10.3390/en12071361

 • Zahradník J., Jirásek J., Zahradník J., Sivek M. (2019): Development of the diatomite production, reserves and its processing in the Czech Republic in 1999–2018. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 35 (2) 31-48. https://doi.org/10.24425/gsm.2019.128515

2018

 • Jirásek J., Otava J., Matýsek D., Sivek M., Schmitz M.D. (2018): The radioisotopically constrained Viséan onset of turbidites in the Moravian-Silesian part of the Rhenohercynian foreland basin (Central European Variscides). International Journal of Earth Sciences 107 (2), 711-727. https://doi.org/10.1007/s00531-017-1524-3

 • Jirásek J., Opluštil S., Sivek M., Schmitz M.D., Abels H.A. (2018): Astronomical forcing of Carboniferous paralic sedimentary cycles in the Upper Silesian Basin, Czech Republic (Serpukhovian, latest Mississippian): New radiometric ages afford an astronomical age model for European biozonations and substages. Earth-Science Reviews 177, 715-741. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2017.12.005

 • Matýsek D., Jirásek J., Skupien P., Thomson S.N. (2018): The Žermanice sill: new insights into the mineralogy, petrology, age, and origin of the teschenite association rocks in the Western Carpathians, Czech Republic. International Journal of Earth Sciences 107 (7), 2553-2574. https://doi.org/10.1007/s00531-018-1614-x