Mgr. Daniel Šimíček, Ph.D.

Vzdělání a kariéra

 • 2008–2013: Ph.D., obor „Geologické vědy“, PřF MU v Brně
 • 2006–2008: Mgr., obor „Geologie“, PřF MU v Brně
 • 2003–2006: Bc., obor „Všeobecná Geologie“, PřF MU v Brně

Pedagogická činnost

Přednášky a cvičení

 • 2D a 3D modelování v geologii

 • Aplikace geologie v praxi

 • Geologická data v prostředí PC

 • Geologický seminář

 • Geologie 1 (cvičící)

 • Geologie 2 (cvičící)

 • Geologie kvartéru

 • Kurz geologického mapování

 • Moderní metody zpracování geofyzikálních dat

 • Terénní cvičení z geologie

 • vedení bakalářských a diplomových prací

 • přednášky na středních školách v rámci projektu „Věda do škol“

Funkce

Výzkumná činnost

Odborné zájmy

 • sedimentologie a sedimentární petrologie

 • faciální analýzy a sekvenční stratigrafie

 • kvartérní geologie

 • geofyzika (mělká seismika)

 • petrofyzika (gamaspektrometrie, magnetická susceptibilita)

Projekty

 • 2013–2015 – postdoktorský projekt POST-UP II

 • 2014 – hlavní řešitel projektu FRUP; Softwarové zpracování geologických dat

 • 2015–2016 – člen řešitelského týmu projektu GAČR GA14-18183S; Sekvenční stratigrafie devonských bioeventů – výkyvy mořské hladiny na přechodu od klimatického režimu greenhouse k icehouse

 • 2019–2021 – člen řešitelského týmu  projektu GAČR 19-17435S; Paleoklimatologický význam paleozoických červených pelagických karbonátů: časově specifické facie nebo produkty mikrobiální aktivity?

 • 2019–2021 – člen řešitelského týmu projektu GAČR 19-01768S; Separace geochemických signálů v sedimentech: aplikace pokročilých statistických metod na rozsáhlé geochemické datové soubory

 • 2019 – hlavní řešitel projektu FRUP 2019 046; Inovace softwarového, hardwarového a sbírkového vybavení pro potřeby výuky na Katedře geologie

Publikace

 • Bábek O., Kumpan T., Calner M., Šimíček D., Frýda J., Holá M., Ackerman L., Kolková K., 2021. Redox geochemistry of the red ‘orthoceratite limestone’ of Baltoscandia: Possible linkage to mid-Ordovician palaeoceanographic changes. Sedimentary Geology 420, 105934.

 • Šimíček D., Bábek O., Hron K., Pavlů I., Kapusta J., 2021. Separating provenance and palaeoclimatic signals from particle size and geochemistry of loess-palaeosol sequences using log-ratio transformation: Central European loess belt, Czech Republic. Sedimentary Geology 419, 105907.

 • Šimíček D., Bábek O., Faměra M., Kalvoda J., 2020. Million-year secular variations in the elemental geochemistry of Devonian marine records and a link to global climate and bioevents: Prague Basin, Czechia. Sedimentary Geology 402, 105651.

 • Sedláček J., Kapustová V., Šimíček D., Bábek O., Sekanina M., 2019. Initial stages and evolution of recently abandoned meanders revealed by multi-proxy methods in the Odra River (Czech Republic). Geomorphology 333, 16-29.

 • Bábek O., Faměra M., Hladil J., Kapusta J., Weinerová H., Šimíček D., Slavík L., Ďurišová J., 2018. Origin of red pelagic carbonates as an interplay of global climate and local basin factors: Insight from the Lower Devonian of the Prague Basin, Czech Republic. Sedimentary Geology 364, 71-88.

 • Bábek O., Faměra, M., Šimíček D., Weinerová H., Hladil J., Kalvoda J., 2018. Sea-level changes vs. organic productivity as controls on Early and Middle Devonian bioevents: Facies- and gamma-ray based sequence-stratigraphic correlation of the Prague Basin, Czech Republic. Global and Planetary Change 160, 75-95.

 • Šimíček D., Krulová V., 2018. Petrophysical characterization of loess-paleosol sequence from the brickyard in Litovel. Geological Research in Moravia and Silesia 25, 2, 58-64.

 • Weiner T., Kalvoda J., Kumpan T., Schindler E., Šimíček D., 2017. An Integrated Stratigraphy of the Frasnian-Famennian Boundary Interval (Late Devonian) in the Moravian Karst (Czech Republic) and Kellerwald (Germany). Bulletin of Geosciences 92, 2, 257-281.

 • Weinerová H., Hron K., Bábek O., Šimíček D., Hladil J., 2017. Quantitative allochem compositional analysis of Lochkovian-Pragian boundary sections in the Prague Basin (Czech Republic). Sedimentary Geology 354, 43-59.

 • Šimíček D., Bábek O., 2015. Assessing provenance of Upper Cretaceous siliciclastics using spectral gamma-ray record. Geologica Carpathica 66, 4, 311–329.

 • Šimíček D., Bábek O., 2015. Spectral gamma-ray logging of the Grès d’Annot, SE France: An outcrop analogue to geophysical facies mapping and well-log correlation of sand-rich turbidite reservoirs. Marine and Petroleum Geology 60, 1–17.

 • Bábek O., Kalvoda J., Cossey P., Šimíček D., Devuyst F.-X., Hargreaves S., 2013. Facies and petrophysical signature of the Tournaisian/Viséan (Lower Carboniferous) sea-level cycle in carbonate ramp to basinal settings of the Wales-Brabant massif, British Isles. Sedimentary Geology 284, 197–213. DOI: 10.1016/j.sedgeo.2012.12.008

 • Šimíček D., Bábek O., Leichmann J., 2012. Outcrop gamma-ray logging of siliciclastic turbidites: Separating the detrital provenance signal from facies in the foreland-basin turbidites of the Moravo-Silesian basin, Czech Republic. Sedimentary Geology 261, 50–64.

 • Šimíček D., Bábek O., Leichmann J., 2009. Provenance analysis and gamma-ray spectra of Carboniferous flysch sediments (Bohemian massif, Czech Republic). In: Amorosi A., (Ed.): 27th Meeting of IAS 2009, Alghero Italy, Book of Abstracts, September 20–23, 2009, 169–174. ISBN 978-88-6025-123-7

 •