NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

Společnost Tescan se sídlem v Brně hledá zaměstnance na pozici geolog. Firma se specializuje na výrobu a vývoj přístrojové techniky a vědeckého vybavení (např. elektronové a rastrovací mikroskopy). Ideální uchazeč je geolog – mineralog, případně geolog se znalostí práce na elektronovém mikroskopu. Další informace, jako podmínky pro uchazeče nebo nabídky společnosti Tescan naleznete v letáku.

LETNÍ ŠKOLA SÚRAO

Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) pořádá v Praze ve dnech 30. 7. až 3. 8. 2018 letní školu, zaměřenou na problematiku nakládání s radioaktivními odpady. Přihlásit se mohou studenti navazujícího magisterského studia. Účast na letní škole je zdrama. Pro přihlášení je nutné zaslat CV a motivační dopis nejpozději do 30. 6. 2018. Součásti letní školy jsou také zajímavé exkurze do Podzemního výzkumného pracoviště Bukov (https://www.pvpbukov.cz/) nebo do úložiště Richard a workshopy. Další informace nelaznete zde.

KURZ MĚLKÉ GEOFYZIKY

Katedra geologie UP si dovoluje pozvat zájemce z řad odborníků a studentů na Kurz mělké geofyziky, který pořádá ve dnech 10. – 14. 9. 2018 v Olomouci. Cílem kurzu je teoretické i praktické seznámení s vybranými geofyzikálními metodami (ERT, georadar, dipólové elektromagnetické profilování, seismika).

Bližší informace o programu naleznete v přiloženém cirkuláři nebo na mailu: jan.sedlacek@upol.cz.

 

SEMINÁŘ APGO 20.4.2018

Začátek pátečního (20.4.) semináře APGO se posouvá na 8:45. Před plánovanou přednáškou dr. ing. Botora proběhne ještě krátká prezentace studenta geoinformatiky, který by, vás studenty, chtěl poprosit o pomoc s řešením své diplomové práce, která využívá metodu eye-tracking.