TÉMATA DISERTAČNÍCH PRACÍ

Katedra geologie ve spolupráci s Geofyzikálním ústavem AVČR, Praha, vypisuje témata disertačních prací ve čtyřletém studijním programu “Geologické vědy” / “Geological Sciences” s nástupem do studia v září 2019. Doktorské studium je příležitostí pro absolventy geologických a fyzicko-geografických oborů (Mgr., Ing.) motivované k dalšímu sebevzdělávání, a může se stát úspěšným startem pro vědeckovýzkumno nebo akademickou kariéru. Finančně je studium zajištěno stipendiem v minimální výši 13 250,- Kč měsíčně v 1. roce, které se v 2. až 4. roce studia zvyšuje na 18 250,-.

Termín podání přihlášky: 30. 4. 2019
 
Další informace ohledně přijímacího řízení naleznete zde.

31. 1. 2019, Ondřej Bábek

PROGRAM SEMINÁŘŮ APEG2, APGO3, APGO4

Cyklus seminářů v letním semestru 2019, jejichž ústředním tematem bude”paleoklimatologie”,  budou probíhat vždy v úterý od 14:00 do 15:30 v učebně LP 3003, budova PřF UP, 17. listopadu 12. Program je k dispozici zde.

HARMONOGRAM LEDNOVÝCH STÁTNIC

Dne 31. 1. 2019 proběhnou státní závěrečné zkoušky studentů studijního oboru ENGE. Zkoušky se uskuteční v učebnách 1.023 a 1.038. Zahájení je v 8:00. Seznam přihlášených studentů a časový harmonogram naleznete zde.