KURZ MĚLKÉ GEOFYZIKY

Kurz mělké geofyziky se bude konat ve dnech 10. – 14.9. v budově Přírodovědecké fakulty na adrese tř. 17. listopadu 1192/12 v učebnách 1038 (přízemí naproti katedry geologie) a 1015a (počítačová učebna, katedra geologie, přízemí). Program, placení registračního poplatku a další důležité informace naleznete v letáku nebo se informujte na mailu jan.sedlacek@upol.cz.

HARMONOGRAM SRPNOVÝCH STÁTNIC

Dne 30. 8. 2018 proběhnou státní závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečných prací studentů studijního oboru ENGE. Seznam přihlášených studentů a časový harmonogram naleznete zde. Místnost konání, s ohledem na probíhající rekonstrukci, bude upřesněna.

POKYNY K TCGE1+2 A TERC2+3

Ve dnech 1.10 až 5.10.2018 proběhne terénní cvičení (TCGE1+2 a TERC2+3). Prosíme studenty, kteří končí bakalářské studium, budou pokračovat v navazujícím a mají zájem zúčastnit se terénu, aby se závazně přihlásili e-mailem na lada.hylova@upol.cz. Ostatní studenti, nechť se zapíší ihned, když začne zápis ve STAGu, tedy 10. -12. 7. 2018. Nejpozději do 31. 7. 2018! Další informace k terénnímu cvičení naleznete zde.

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

Společnost Tescan se sídlem v Brně hledá zaměstnance na pozici geolog. Firma se specializuje na výrobu a vývoj přístrojové techniky a vědeckého vybavení (např. elektronové a rastrovací mikroskopy). Ideální uchazeč je geolog – mineralog, případně geolog se znalostí práce na elektronovém mikroskopu. Další informace, jako podmínky pro uchazeče nebo nabídky společnosti Tescan naleznete v letáku.

LETNÍ ŠKOLA SÚRAO

Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) pořádá v Praze ve dnech 30. 7. až 3. 8. 2018 letní školu, zaměřenou na problematiku nakládání s radioaktivními odpady. Přihlásit se mohou studenti navazujícího magisterského studia. Účast na letní škole je zdrama. Pro přihlášení je nutné zaslat CV a motivační dopis nejpozději do 30. 6. 2018. Součásti letní školy jsou také zajímavé exkurze do Podzemního výzkumného pracoviště Bukov (https://www.pvpbukov.cz/) nebo do úložiště Richard a workshopy. Další informace nelaznete zde.