TERMÍNY STÁTNIC 2019

V sekci STUDENTI > Státní zkoušky jsou informace o termínech Státních závěrečných zkoušek v období leden – srpen 2019, včetně termínů odevzdání závěrečných prací. Celý harmonogram si lze stáhnout zde.

PROGRAM SEMINÁŘŮ APEG, APGO1, APGO2

Semináře v zimním semestru budou na vysoce aktuální téma: “Odpady a odpadové hospodářství”. Přednášet bude náš absolvent Mgr. Aleš Novák (Česká inspekce životního prostředí) v následujících termínech:

    • 30. 10. 2018, 15:45 – 17:15 “Struktura systému odpadového hospodářství”

    • 13. 11. 2018, 15:45 – 17:15 “Odpady a jejich zpracování”

    • 27. 11. 2018, 15:45 – 17:15 “Skládkování odpadů”

    • 11. 12. 2018, 15:45 – 17:15 “Odpady a horninové prostředí”

Semináře budou probíhat vždy v místnosti LP 1.038. Podmínkou zápočtu je minimálně 75% účast.

ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI PŘED TERÉNY

Prosím všechny studenty, kteří mají zapsány terény KGE/TCEG1, TCEG2, TERC2, TERC3 a TCEGF, aby se dostavili na bezpečnostní školení KGE/BLP, které proběhne v úterý 25. 9. 2018 v místnosti LP 5006 v 15:00 hod. Podrobnější informace o terénu budou zvěřejněny příští týden.
 
Lada Hýlová 

 

KURZ MĚLKÉ GEOFYZIKY

Kurz mělké geofyziky se bude konat ve dnech 10. – 14.9. v budově Přírodovědecké fakulty na adrese tř. 17. listopadu 1192/12 v učebnách 1038 (přízemí naproti katedry geologie) a 1015a (počítačová učebna, katedra geologie, přízemí). Program, placení registračního poplatku a další důležité informace naleznete v letáku nebo se informujte na mailu jan.sedlacek@upol.cz.

HARMONOGRAM SRPNOVÝCH STÁTNIC

Dne 30. 8. 2018 proběhnou státní závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečných prací studentů studijního oboru ENGE. Seznam přihlášených studentů a časový harmonogram naleznete zde. Místnost konání, s ohledem na probíhající rekonstrukci, bude upřesněna.