POKYNY NA KURZ GEOLOGICKÉHO MAPOVÁNÍ

Kurz geologického mapování KGE/KGM proběhne letos v okolí Boskovic v termínu 7.5. až 19.5. Další informace o ubytování a jiných záležitostech spojených s kurzem nalezente zde, případně u dr. Faměry (martin.famera@upol.cz) nebo dr. Šimíčka (daniel.simicek@upol.cz).

ZMĚNA PROGRAMU BAKALÁŘSKÉHO SEMINÁŘE

Z důvodů kolize termínu semináře s návštěvou akreditační komise došlo ke změně programu. Bližší informace o programu a také termín opravného semináře naleznete zde.

POKYNY K CVIČENÍM KGE/TCGE A KGE/TPRAG

Terénní kurz se uskuteční ve dnech 23.4 až 27.4. Bližší informace o harmonogramu cvičení, povinné i nepovinné výbavě a pokynech k udělení zápočtu naleznete zde.

BRUNOVISTULICUM 2018

Masarykova univerzita pořádá 3.5.2018 seminář „Brunovistulicum 2018“. Abstrakty lze zasílat do 20.4. Více informací si můžete přečíst zde.

SEMINÁŘE APGO LS2018

V rámci předmětů APGO3, APGO4 A APEG2 proběhnou na Katedře geologie UP v letním semestru přednášky, tématicky zaměřené na analýzu sedimentárních pánví. Přesný harmonogram a názvy přednášek naleznete v přiloženém letáku.