PALEOZOIKUM 2019

Letošní setkání přátel prvohor se uskuteční ve středu 30. ledna 2019 od 10:00 v Geologickém pavilonu Katedry geologického inženýrství HGF VŠB-TU v Ostravě, tentokrát u příležitosti významného životního jubilea prof. Ing. Miloslava Dopity, DrSc. Příspěvky zasílejte a pro bližší informace pište na adresu jakub.jirasek@vsb.cz. Deadline pro podávání příspěvků je nejpozději do 28. ledna 2019.
Text abstraktu, v doporučené délce 1 A4, zasílejte v elektronické podobě jako soubor MS Word. Šablona pro formátování příspěvků je zde. Další informace naleznete v cirkuláři.

 

SEZNAM B a C PŘEDMĚTŮ

Zde si můžete prohlédnout nabídku B a C předmětů garantovaných katedrou geologie, které budou vypsány v letním semestru 2018/2019 pro bakalářské a navazující studium.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ERASMUS

Katedra geologie PřF UP vypisuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení studentských mobilit v rámci programu ERASMUS+ na zimní a letní semestr akademického roku 2019/2020. Pohovor k výběrovému řízení proběhne 12. února 2019 v 10:00 v místnosti 1.011. Přihlásit se můžete od 3. 1. 2019 přes aplikaci erasmusplus.upol.cz. Deadline pro podávání přihlášek je 11. 2. 2019. Pro bližší informace pište na lada.hylova@upol.cz.

2nd School of Diagenesis of Siliciclastic Sediments

Skupina aplikované sedimentologie GeoZentrum NordBayern (FAU Erlangen-Nuremberg) ve spolupráci s Geocosm LLC. vyhlašuje 2. ročník letní školy diageneze siliciklastických sedimentů. Kurz se uskuteční od 26.8. do 30.8.2019 v Geozentrum NordBayern v Erlangenu (Německo) a bude věnován tradičním i inovativním konceptům diagenetických procesů v pískovcích a jejich významu pro geologické interpretace a modelování.

Deadline pro registraci je: 31. 3. 2019. Účastnický poplatek je 500 Eur (Ph.D. studenti), 800 Eur (Post-Doc) a 1500 Eur (ostatní). Bližší informace se dočtete v přiloženém letáku.

NABÍDKA PRACOVNÍ POZICE GEOLOG/GEOLOŽKA

Vlastivědné muzeum Jesenicka vypisuje výběrové řízení na pozici geolog/geoložka na plný nebo poloviční pracovní úvazek. Strukturovaný životopis zasílejte do 18. 1. 2019 na adresu muzeum@jesenik.net. První kolo výběrového řízení proběhne na konci ledna 2019. Více informací se dozvíte v přiloženém letáku.