DEN GEOLOGIE NA PEVNOSTI POZNÁNÍ

Na stránkách Žurnálu UPOL si můžete přečíst článek s názvem „Pevnost ukazuje akční hrdiny neživé přírody„. Pro návštěvníky Dne geologie (7. 11. 2017) byl připraven bohatý program. Rovněž byl představen „GEOSTŮL“ – nový exponát Pevnosti poznání. Interaktivní ukázku dynamické geologie naleznou návštěvníci v 1. patře v expozici Živá příroda. Všem, kteří Den geologie připravovali a podíleli se na něm, děkujeme.

DEN GEOLOGIE NA PEVNOSTI POZNÁNÍ

Dne 7. 11. 2017 (úterý) na Pevnosti poznání v Olomouci dostanou svůj prostor geologové v rámci Týdne vědy a techniky. Akce se uskuteční od 9 – 17 hod. Podívejte se zde, co všechno na Dni geologie můžete vidět a vyzkoušet si.

SMLOUVA O PRAXI

Všichni studenti, kteří chtějí vykonat odbornou praxi v rámci studia, musí ještě před jejím zahájením zajistit podpis smlouvy o praxi. Tato povinnost se vztahuje i na praxe pedagogické.  Šablony smluv v české i anglické verzi jsou k dispozici na webových stránkách fakulty: Studenti → Studium → Bakalářské a magisterské studium → Formuláře. Zde naleznete také pokyny pro vyplnění smlouvy.

WEB LABORATOŘE GEOFYZIKY

Byl spuštěn web Laboratoře environmentální geofyziky, kde si můžete prohlédnout přístrojové vybavení katedry a činnost našich pracovníků na poli geofyziky. Stránky jsou přístupné na http://geofyzika.upol.cz, případně kliknutím na odkaz Geofyzika (viz níže v Úvodu).