WEB LABORATOŘE GEOFYZIKY

Byl spuštěn web Laboratoře environmentální geofyziky, kde si můžete prohlédnout přístrojové vybavení katedry a činnost našich pracovníků na poli geofyziky. Stránky jsou přístupné na http://geofyzika.upol.cz, případně kliknutím na odkaz Geofyzika (viz níže v Úvodu).

STÁTNICOVÉ TERMÍNY V ROCE 2018

V sekci STUDENTI > Státní zkoušky jsou informace o termínech Státních závěrečných zkoušek v období leden – září 2018, včetně termínů odevzdání závěrečných prací. Celý harmonogram si lze stáhnout zde.

ZMĚNY V TERMÍNECH

Byly provedeny změny v termínech předmětu KGE/ZPVS – Životní prostředí a veřejná správa.

PROMOCE

Žádáme studenty, kteří absolvovali v období srpen-září 2017 a budou se chtít zúčastnit listopadových promocí 10. a 11. listopadu, aby se nahlásili e-mailem své studijní referentce. Informace k zaplacení poplatku najdete na webových stránkách fakulty, kde koncem října najdete i přesný harmonogram promocí.

PODPIS IMATRIKULAČNÍHO SLIBU

Žádáme studenty prvního ročníku, kteří se nezúčastnili imatrikulace, aby se do konce října v úředních hodinách osobně dostavili na studijní oddělení k podpisu imatrikulačního slibu.