Autor: rostanetek

VÝZKUMNÉ POBYTY A STIPENDIA DBU

Německá spolková nadace pro životní prostředí – DBU nabízí  výzkumné pobyty se stipendiem ve Spolkové republice Německo mladým výzkumným pracovníkům v oblasti životního prostředí max. do 5 let od ukončení vysokoškolského studia. Více informací najdete v textu a na webu. Termín pro podávání přihlášek je dvakrát ročně: 5. 9. a 5. 3. V rámci propagace stipendia pořádáme 25.1.2021 v 17:00 webinář...

Pokračovat ve čtení

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY LS 2021/2022

Seznam B a C předmětů  pro LS 2021/2022 garantovaných Katedrou geologie: Bakalářské studium: KGE/APGO2 Aktuální problémy geologie 2 KGE/APGO4 Aktuální problémy geologie 4 KGE/OC Odborný článek KGE/OK Odborná konference KGE/OP Odborná praxe – vypíšeme po konzultaci KGE/UPP Určovací praktikum z paleontologie KGE/ZRGCR Základy regionální geologie ČR Navazující studium: KGE/APE2 Aktuální problémy...

Pokračovat ve čtení

LASEROVÉ MĚŘENÍ ČÁSTIC – PŘEDVÁDĚCÍ AKCE

V pátek 21.01.2022 od 9:00 proběhne na naší katedře (místnost 1.015a) předvedení laserového měření částic v geomateriálech na přístroji HELOS společnosti Sympatec GmbH. Pro studenty je možnost měření zrnitosti vlastních vzorků rychle a zdarma. Ideální jsou suché vzorky, které bude možno měřit bez přípravy. V případě zájmu o měření vlastních vzorků kontaktujte doc. Jiráska (jakub.jirasek@upol.c...

Pokračovat ve čtení

ČLENSTVÍ V EDIČNÍCH RADÁCH SVĚTOVÝCH VĚDECKÝCH ČASOPISŮ

Katedra geologie UPOL má od ledna 2022 již dva zástupce v edičních radách světových vědeckých časopisů:  Prof. Ondřej Šráček je členem Editorial Board časopisu Journal of Geochemical Exploration (Q2 dle Journal Citation Reports, IF: 3,746) (https://www.journals.elsevier.com/journal-of-geochemical-exploration/editorial-board) Prof. Ondřej Bábek je členem Advisory Board časopisu Sedimentary Geology (Q1...

Pokračovat ve čtení

NOVÉ GRANTOVÉ PROJEKTY NA KATEDŘE GEOLOGIE

Katedra geologie byla v roce 2021 mimořádně úspěšná v získávání projektů GAČR. Získali jsme hned dva standardní projekty jako hlavní řešitelé:   Ondřej Bábek, projekt GAČR 22-15405S „Raně diagenetická mobilita geochemických indikátorů redoxních podmínek a paleoklimatologický význam kontinentálních červených vrstev“ ve spolupráci s Geologickým ústavem AV ČR v.v.i.   Martin Moník, projekt...

Pokračovat ve čtení

Soutěž o nejlepší kvalifikační práci v geomorfologii

Česká asociace geomorfologů (ČAG) ve spolupráci s Asociáciou slovenských geomorfológov vyhlašuje 10. ročník soutěže o nejlepší kvalifikační práci pro stupeň bakalářského a magisterského studia za rok 2021. Zaměření práce může sahat od teoretických otázek v oboru geomorfologie přes modelování a práci v GIS po terénní výzkum a mapování, vítány jsou též aplikované práce (např. erodologické studie ...

Pokračovat ve čtení

VÝZKUMNÉ POBYTY A STIPENDIA DBU

Německá spolková nadace pro životní prostředí – DBU nabízí  výzkumné pobyty se stipendiem ve Spolkové republice Německo mladým výzkumným pracovníkům v oblasti životního prostředí max. do 5 let od ukončení vysokoškolského studia. Více informací najdete v textu a na webu. Termín pro podávání přihlášek je dvakrát ročně: 5. 9. a 5. 3. V rámci propagace stipendia pořádáme 25.1.2021 v 17:00 webinář...

Pokračovat ve čtení

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY LS 2021/2022

Seznam B a C předmětů  pro LS 2021/2022 garantovaných Katedrou geologie: Bakalářské studium: KGE/APGO2 Aktuální problémy geologie 2 KGE/APGO4 Aktuální problémy geologie 4 KGE/OC Odborný článek KGE/OK Odborná konference KGE/OP Odborná praxe – vypíšeme po konzultaci KGE/UPP Určovací praktikum z paleontologie KGE/ZRGCR Základy regionální geologie ČR Navazující studium: KGE/APE2 Aktuální problémy...

Pokračovat ve čtení