SMLOUVA O PRAXI

Všichni studenti, kteří chtějí vykonat odbornou praxi v rámci studia, musí ještě před jejím zahájením zajistit podpis smlouvy o praxi. Tato povinnost se vztahuje i na praxe pedagogické.  Šablony smluv v české i anglické verzi jsou k dispozici na webových stránkách fakulty: Studenti → Studium → Bakalářské a magisterské studium → Formuláře. Zde naleznete také pokyny pro vyplnění smlouvy.

WEB LABORATOŘE GEOFYZIKY

Byl spuštěn web Laboratoře environmentální geofyziky, kde si můžete prohlédnout přístrojové vybavení katedry a činnost našich pracovníků na poli geofyziky. Stránky jsou přístupné na http://geofyzika.upol.cz, případně kliknutím na odkaz Geofyzika (viz níže v Úvodu).

STÁTNICOVÉ TERMÍNY V ROCE 2018

V sekci STUDENTI > Státní zkoušky jsou informace o termínech Státních závěrečných zkoušek v období leden – září 2018, včetně termínů odevzdání závěrečných prací. Celý harmonogram si lze stáhnout zde.

ZMĚNY V TERMÍNECH

Byly provedeny změny v termínech předmětu KGE/ZPVS – Životní prostředí a veřejná správa.

PROMOCE

Žádáme studenty, kteří absolvovali v období srpen-září 2017 a budou se chtít zúčastnit listopadových promocí 10. a 11. listopadu, aby se nahlásili e-mailem své studijní referentce. Informace k zaplacení poplatku najdete na webových stránkách fakulty, kde koncem října najdete i přesný harmonogram promocí.