NABÍDKA PRÁCE

Firma Honeywell hledá člověka na pozici metalograf/ka. V případě zájmu naleznete více informací o pracovní pozici a také další kontakty zde.

CENA REKTORA UP

Vážené zaměstnankyně, vážení zaměstnanci,

i letos mají studenti možnost získat Cenu rektora UP, a to buď za nejlepší bakalářskou práci, magisterskou práci, odborný článek, případně za nejhodnotnější sportovní výkon akademického roku 2016/2017. Pokud na vašich katedrách víte o studentkách či studentech, kteří by si toto ocenění zasloužili, neváhejte je prosím vyzvat a motivovat k tomu, aby se do 15. prosince 2017 přihlásili. Slavnostní vyhlášení se uskuteční v únoru roku 2018 během Akademických dnů.

Všechny náležitosti přihlášky včetně formulářů a podrobnějších informací k Cenám rektora UP naleznete na tomto odkaze.

ERASMUS INFO DAY

Dne 5. 12. od 16:30 bude pro studenty v Aule PřF Erasmus Info Day, který organizuje paní Grorychová. Termín výběrových řízení katedry geologie pro studium v zahraniční (Erasmus+) na akad. rok 2018/2019 bude vypsán v lednu 2018.

Více informací na adrese: https://www.prf.upol.cz/studenti/

 

 

OPRAVNÝ SEMINÁŘ

Opravný seminář BP1 a DP1 se uskuteční 12. 12. 2017 ve 12:15 v LP 2006. Povinný je pouze pro studenty, kteří nebyli úspěšní, ostatní už chodit nemusí.